Cinema

Obrazy z cyklu Cinema jsou nezastřeně prezentované záběry z filmů, mnohdy podpořené filmovými titulky, které vybízejí diváka k přímému zamyšlení, osobnímu prožitku a otevření vlastního příběhu.Autor zde staví do opozice precizně vystavěný záběr opravdového příběhu bez zkratek a náznaků vůči reklamním šotům, rychlým střihům akčních filmů, produkci masové mediální kultury a uměle vytvořenému filmovému světu plného špatných příběhů s destruktivním dopadem na mentální rozvoj diváků.

Love

Love
Love • 2013 • akryl, plátno • 130x160cm

Dream

Dream
Dream • 2013 • akryl, plátno • 130x160cm

Výlet • 2012 • akryl, plátno • 130x190cm

Titulek • 2012 • akryl, plátno • 80x110cm

Koupání 1 • 2011 • akryl, plátno • 130x160cm •

Koupání 2 • 2011 • akryl, plátno • 130x160cm •

Koupání 3 • 2011 • akryl, plátno • 130x160cm •

I´ll have to file one to • 2011 • akryl, plátno • 195x145cm

And I´ll have to file one too. • 2011 • akryl, plátno • 115x130cm •
Žádné příspěvky.
Žádné příspěvky.